اشارات و تنبیهات

اشارات و تنبیهات
آخرین مطالب
آخرین نظرات

۱ مطلب با موضوع «تفکیک محتوایی :: رمز و راز» ثبت شده است

۱۷:۴۰۰۷
بهمن

خروار خروار

خواندیم


بار گران اسفار

بر پشت ما قطار قطار آوار

اما تمام عمر

در انتظار یک دم عیسی وار

ماندیم

مرحوم قیصر امین پور +